Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 7 of 7 (0.028 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Förteckning"
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning med sammanställning och värdering av dom böcker som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 206-208; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; förteckning; inventarier; brandförsäkring
Downloads: 64
[texts]Konkursbo - Filipsborgsarkivet
Inventarieförteckning av konkursboet i Johan Hedbergs Kakel & Fajansfabrik i Sundbyberg, Stockholm. P.A. Svanberg hade tydligen ett samarbete när det gäller denna fabrik. Exakt hur deras relationer framgår inte här.
Keywords: kalix id 252-279; kalix avd ö förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; förteckning; hedberg; konkursbo; sundbyberg; svanberg; kakel; fabrik; stockholm
Downloads: 78
[texts]Inventarieförteckning - Filipsborgsarkivet
Förteckning med sammanställning och värdering av dom gångkläder som finns på Filipsborg. Till grund för brandförsäkringen
Keywords: kalix id 209; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kläder; försäkring
Downloads: 8
[texts]Skjutsredovisning - Filipsborgsarkivet
Förteckning över skjutsar med P.A.Svanbergs hästar.
Keywords: kalix id 133; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hästar; transport; svanberg
Downloads: 13
[texts]Timmertransport - Filipsborgsarkivet
Förteckning över timmertransporter som utförts med P.A. Svanbergs egna hästar i sågverksföretaget.
Keywords: kalix id 202-203; kalix avd h förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; transport; svanberg; häst; sågverk
Downloads: 38
[texts]Förteckning av lösöret - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs sammanställning av lösöret. Till grund för brandförsäkringen.
Keywords: kalix id 210-220; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; försäkring; lösöret
Downloads: 67
[texts]Inkomster och utgifter - Filipsborgsarkivet
Här ser man den sammanställning som åberopas när man gör gällande att Johannes Sällström utnyttjat sin position som förläggare för Bergbom Svanberg & Co och därmed haft överdrivet bra inkomst av samarbetet. Se även id 153-154.
Keywords: kalix id 162-171; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; bergbom; svanberg
Downloads: 38
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)